GE被踢出道琼斯指数,杰克·韦尔奇神话为何破灭?

新闻 / 媒体: 报纸新闻文章报纸

时期26 6月 2018

媒体投稿

1

媒体投稿

  • 标题GE被踢出道琼斯指数,杰克·韦尔奇神话为何破灭?
    媒体名称 / 渠道新浪财经意见领袖
    国家/地区中国
    日期26/06/18
    人员Yan Gong

分类

  • 报纸